Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt


(Baonghean.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Công văn số 884 (ngày 14/9) về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022).
 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt: Nhà lãnh đạo tiêu biểu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sỹ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt ảnh 1
Thủ tướng Võ Văn Kiệt và công nhân trên công trường xây dựng trạm biến thế 500 kV Pleiku, ngày 3/11/1993. Ảnh tư liệu

Những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là tư duy chiến lược, quyết tâm đổi mới, tác phong sâu sát, quyết đoán, luôn tìm tòi, trăn trở trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về những phẩm chất cao đẹp của đồng chí Võ Văn Kiệt: Luôn hết lòng vì đất nước, vì Nhân dân, lấy mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân làm lẽ sống; luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, thương yêu đồng bào, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và thế hệ trẻ Việt Nam học tập, noi theo. Gắn với đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt.

Việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt kết hợp với tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và của địa phương, đơn vị. Từ đó cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động, cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Võ Văn Kiệt, tên khai sinh là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, sinh ngày 23/11/1922 tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Xuất thân trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, người con đất Nam Bộ kiên cường. Phan Văn Hòa tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi trong phong trào "Thanh niên phản đế" năm 1938. Đến tháng 11/1939, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong thời gian khởi nghĩa Nam Kỳ, đồng chí là Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ tại huyện Vũng Liêm.

Sau Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, khi thực dân Pháp tái chiếm Nam Bộ, đồng chí Võ Văn Kiệt được cử làm Ủy viên Chính trị dân quân cách mạng liên tỉnh Tây Nam Bộ. Từ năm 1950 cho đến cuối năm 1970, đồng chí đảm nhiệm các chức vụ quan trọng tại miền Nam như: Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; Phó Bí thư liên Tỉnh ủy Hậu Giang; Bí thư Khu ủy T.4 (Sài Gòn - Gia Định).

Năm 1972, đồng chí Võ Văn Kiệt được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III. Từ năm 1973 đến năm 1975, đồng chí là Ủy viên Thường vụ Trung ương Cục miền Nam. Trong thời gian chuẩn bị giải phóng Sài Gòn, được Trung ương Cục giao trọng trách là Bí thư Đảng ủy đặc biệt trong Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn.

Năm 1976, đồng chí được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh và Đại biểu Quốc hội khóa VI.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị và được phân công làm Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đến năm 1982.

Trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, VI, VII, đồng chí được bầu lại Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, đồng chí Võ Văn Kiệt một lần nữa được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đề cử Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị.

Tháng 2/1987, đồng chí là Đại biểu Quốc hội khóa VIII và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX (1992 - 1997), đồng chí Võ Văn Kiệt vinh dự được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Sau đó, đồng chí đảm nhiệm vai trò Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 12/1997 đến tháng 4/2001.

Đồng chí Võ Văn Kiệt là một trong những "Tổng công trình sư" của nhiều dự án lớn quan trọng trong thời kỳ đổi mới đất nước như: Thủy điện Trị An, Thác Mơ, Yaly, Phú Mỹ; đường dây tải điện 500kV Bắc - Nam, đường Hồ Chí Minh, cầu Mỹ Thuận, nhà máy lọc dầu Dung Quất...

Trong quá trình chiến đấu và lao động, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin yêu, tín nhiệm. Đồng chí được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác.

Đồng chí Võ Văn Kiệt mất ngày 11/6/2008 tại thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 86 tuổi.

Sỹ Thành (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)