Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An liên kết đào tạo với các trường đại học:
 
          1.Liên kết với Trường Đại học Mở Hà Nội đào tạo đại học:
 
      - Ngành đào tạo
: Ngôn ngữ Anh; Luật; Công nghệ thông tin; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng; Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành…

 
      - Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ, công chức, những người đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, lực lượng vũ trang (đã có bằng tốt nghiệp THPT,…)
         - Những người đã có bằng tốt nghiệp THBT, THPT hoặc tương đương trở lên (TC, CĐ, ĐH…)
         - Sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng.

       - Thời gian đào tạo tối thiểu: Từ 01 năm đến 3,5 năm (Căn cứ vào hồ sơ, văn bằng của sinh viên nộp trong hồ sơ xét tuyển).
   
         - Hình thức tuyển sinh
: Nhận hồ sơ liên tục trong năm; Xét tuyển theo hồ sơ, văn bằng.

         - Địa điểm học tập: Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An

         2.Liên kết đào tạo với Trường Đại học Vinh đào tạo đại học:

         - Các ngành: Sư phạm công nghệ thông tin; Kỹ thuật Xây dựng; Điện tử Viễn thông; Luật; Công tác xã hội; Báo chí)

         - Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng các ngành: Sư phạm CNTT; Xây dựng; Điện tử; Luật; Công tác xã hội; Báo chí.

         - Thời gian đào tạo: Từ 2 năm đến 3 năm

          - Địa điểm học tập: Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An