TRƯỜNG CĐ VIỆT - ĐỨC NGHỆ AN
KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO KHOA
TUẦN LỄ THỨ 01 - NĂM HỌC 2021 - 2022
(Từ ngày 02/08/2021 đến 08/08/2021)
 
Thời gian Công việc Địa điểm
Thứ Hai, ngày 02/8/2021
1. Trưởng khoa    
Sáng Làm việc văn phòng Khoa Văn phòng Khoa
2. Phó Trưởng khoa    
Chiều Làm việc văn phòng Khoa Văn phòng Khoa
Thứ Ba, ngày 03/8/2021
1. Trưởng khoa    
Chiều Làm việc văn phòng Khoa Văn phòng Khoa
Chiều  (14:45) Họp Hội đồng khoa học và Đào tạo Phòng họp 02
2. Phó Trưởng khoa    
Sáng Làm việc văn phòng Khoa Văn phòng Khoa
Chiều (14:45) Họp Hội đồng khoa học và Đào tạo Phòng họp 02
Thứ Tư, ngày 04/8/2021
1. Trưởng khoa    
Sáng Làm việc văn phòng Khoa Văn phòng Khoa
2. Phó Trưởng khoa    
Chiều Làm việc văn phòng Khoa Văn phòng Khoa
Thứ Năm, ngày 05/8/2021
1. Trưởng khoa    
Chiều Làm việc văn phòng Khoa Văn phòng Khoa
Chiều  (14:00) Họp giao ban cán bộ chủ chốt phiên tháng 6 năm 2021 Phòng họp 02
2. Phó Trưởng khoa    
Sáng Dạy Học lại - Thi lại môn KNGT P403
Chiều  (14:00) Họp giao ban cán bộ chủ chốt phiên tháng 6 năm 2021 Phòng họp 02
Thứ Sáu, ngày 06/8/2021
1. Trưởng khoa    
Cả ngày Làm việc văn phòng Khoa Văn phòng Khoa
2. Phó Trưởng khoa    
Sáng Dạy Học lại - Thi lại môn KNGT P403
Chiều Làm việc văn phòng Khoa Văn phòng Khoa
Thứ Bảy, ngày 07/8/2021
Tập huấn Elearning    
Chủ nhật, ngày 08/8/2021
Tập huấn Elearning