Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất miễn đóng bảo hiểm y tế đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng tiền lương tại những đơn vị bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đồng ý với đề xuất của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho doanh nghiệp và người lao động được miễn đóng vào Quỹ bảo hiểm y tế từ tháng 6/2021 đến tháng 1/2022.
Sau khi Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam gửi kiến nghị Chính phủ bổ sung đối tượng hỗ trợ ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong đó, đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động được miễn đóng vào Quỹ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã có công văn gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến về vấn đề này.


Doanh nghiệp và người lao động được miễn đóng vào Quỹ bảo hiểm y tế từ tháng 6/2021 đến tháng 1/2022.
Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất miễn đóng bảo hiểm y tế đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng tiền lương tại những đơn vị bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Người sử dụng lao động đóng 3% mức lương tối thiểu và người lao động miễn đóng bảo hiểm y tế 1,5%. Thời gian miễn đóng tối đa 8 tháng, tính từ tháng 6/2021 đến tháng 1/2022.
Bảo hiểm xã hội cũng đồng ý chính sách duy trì thẻ bảo hiểm y tế đối với người lao động bị mất việc, trong thời gian tối đa 8 tháng. Đối tượng được hưởng chính sách này phải có thời gian tham gia bảo hiểm y tế đủ 2 năm liên tục trước thời điểm bị mất việc.
Tuy nhiên, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nội dung kiến nghị thay đổi trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế là việc quyết định hưởng chính sách đối với người lao động trong thời gian không tham gia đóng bảo hiểm y tế vượt quá thẩm quyền của Chính phủ.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đồng ý chính sách duy trì thẻ bảo hiểm y tế đối với người lao động bị mất việc, trong thời gian tối đa 8 tháng. Đối tượng được hưởng chính sách này phải có thời gian tham gia bảo hiểm y tế đủ 2 năm liên tục trước thời điểm bị mất việc.
Theo quy định tại khoản 3, Điều 13, Luật Bảo hiểm y tế, Chính phủ chỉ quy định mức đóng và mức hỗ trợ, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế (mức đóng nhóm người lao động và người sử dụng lao động tối đa bằng 6% tiền lương tháng, trong đó, người sử dụng lao động đóng bằng 2/3 và người lao động đóng bằng 1/3); Quốc hội là cơ quan đưa ra quyết định các vấn đề này, vì vậy, cần báo cáo cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định cuối cùng.
Về đề xuất hỗ trợ người lao động phải ngừng việc do thuộc đối tượng phải cách y tế từ 14 ngày trở lên tại nơi cách ly tập trung (F1) hoặc tại nhà (F2) hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị, khi ban hành chính sách có hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chủ sử dụng lao động, cơ quan quản lý nhà nước về lao động... khi thiết lập danh sách người thuộc diện được hỗ trợ để đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng và kịp thời.
Trước đó, nhằm bảo đảm quyền lợi cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có văn bản đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét hỗ trợ trực tiếp bằng tiền (mức 1 triệu đồng/người/lần) cho người lao động phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc.
Tuy nhiên, tiền lương ngừng việc theo thỏa thuận quy định tại Điều 99, Bộ luật Lao động năm 2019 lại thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non đến trung học phổ thông bị tạm ngừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.
Đồng thời, cho phép người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động trong những tháng tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với mức đóng là người sử dụng lao động đóng 3% mức lương tối thiểu và người lao động đóng 0% (miễn đóng 1,5%) trong 8 tháng, tính từ tháng 6/2021 đến hết tháng 1/2022.

Trước đó, theo dự kiến của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, số lượng người được hỗ trợ miễn đóng bảo hiểm y tế là 50.000 người, với tổng số tiền là 33,6 tỷ đồng./.
Nguồn: kinhtevadubao.vn